Ukio bankas
Pirmas
El. paštas
Struktūra

AB "Ūkio bankas" vasaros šventė darbuotojams - Ūkio banko „17 metų išgyvenimo“ stovykla „Ar mums karas ar taika, nepražūsim niekada!“, vykusi 2006 metų birželio mėnesį Žemaitkiemio dvaro sodyboje. Renginio vedėjai: Mindaugas Sėjūnas ir Rolandas Boravskis, muzika - Stepas Jonuška su "Studija". Šventėje dalyvavo apie 500 banko darbuotojų ir svečių.